This Day in History: 1948-03-15

Rotmistrz Witold Pilecki, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, został skazany przez komunistyczny Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie na karę śmierci.