This Day in History: 1947-11-13

Zamordowano członków II. Zarządu Głównego WiN w więzieniu przy ul. Montelupich (Kraków), po procesie krakowskim – jednym z najważniejszych procesów politycznych w Polsce.