This Day in History: 1946-10-24

Od strzału w tył głowy zginął major Antoni Żubryd ps.”Zuch”, dowódca oddziału Narodowych Sił Zbrojnych.