This Day in History: 1946-08-28

W gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej odbyła się egzekucja 17-letniej dziewczyny, sanitariuszki w Brygadzie mjr „Łupaszki” – Danuty Siedzikówny „Inki”. Wraz z „Inką” zginął ppor. Feliks Selmanowicz, ps. „Zagończyk”. Urodził się 6 czerwca 1904 r. w Wilnie. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W czasie II wojny był m.in. żołnierzem 3 oraz 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Został aresztowany w lipcu 1946 roku.