This Day in History: 1946-06-30

Referendum 3 x TAK. Zorganizowane przez okupujących Polskę komunistów tzw. Referendum ludowe zostało sfałszowane.