This Day in History: 1946-05-03

Oddział Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) pod dowództwem Henryka Flame ps. „Bartek” przejął kontrolę nad miastem Wisła i zorganizował w nim defiladę.