This Day in History: 1945-09-02

Powołano w Warszawie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość „WiN”. Inicjatywa utworzenia WiN była efektem niezgody podziemia na bezwarunkową kapitulację przed komunistami w Polsce i ZSRR. Wynikała też z poczucia moralnej odpowiedzialności dowódców za trwających uporczywie w konspiracji żołnierzy AK.