This Day in History: 1945-08-02

Zakończenie konferencji poczdamskiej. Przyznanie Państwu Polskiemu Ziem Zachodnich i Północnych (Odzyskanych).