This Day in History: 1945-07-12

Oddziały Armii Czerwonej i NKWD (razem 45 tys.), przy pomocy Wojska Polskiego oraz Urzędu Bezpieczeństwa, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i okolic. Aresztowano dokładnie 7049 osób. Rosyjskie oddziały NKWD zlikwidowały kilkuset żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W sumie nie wróciło około 2 000. Losy ponad 600 Polaków do dziś nie zostały do końca ustalone. Nie wiadomo, ani  gdzie zginęli, ani gdzie zostali pochowani. Rozkaz mordowania Polaków miał wydać Józef Stalin.