This Day in History: 1945-05-21

Oddział Armii Krajowej rozbił obóz NKWD nr 10 w Rembertowie, który był punktem zbornym przez wysyłka w głąb Związku Sowieckiego. Więziono tam głównie żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, a także Niemców, volksdeutschy, własowców i osoby aresztowane na podstawie donosów.