This Day in History: 1945-05-05

Amerykańskie wojska wyzwoliły zespół niemieckich obozów koncentracyjnych w Austrii: Mauthausen-Gusen. Był to jeden z najcięższych obozów śmierci tzw. III kategorii, gdzie średnia życia wynosiła 2 miesiące. Vernichtungslager fur die polnische Intelligenz – to obóz zagłady dla polskiej inteligencji. W zespole KL M-G Niemieccy „demokraci” zamordowali od 70 tys. do 122 tys. osób. W samym Gusen Polacy stanowili 97 % procent więźniów, ponad 35 tysięcy z nich zginęło.