This Day in History: 1945-05-01

W Krasnosielsku koło Makowa Mazowieckiego żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) z oddziału Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” (brata Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”), przeprowadzili udaną akcję odbicia 42 członków Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z więzienia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, skazanych na wywózkę w głąb ZSRR.