This Day in History: 1945-04-29

Wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. Z około 200 tys. więźniów z około 40 krajów, którzy przeszli przez obóz, dwie trzecie stanowili polscy obywatele a wśród nich 1/3 to byli polscy Żydzi. Życie straciło tu ok. 150 tys. osób a wśród nich co czwarty był Polakiem. KZ Dachau jest „Golgotą polskiego duchowieństwa”. Tu oddało swoje życie 90 proc. Wszystkich Polskich księży, którzy zginęli podczas II. wojny światowej na zachodzie Europy. W sumie w obozie było więzionych ponad 2,7 tys. duchownych, z których Polacy w liczbie 1780 byli najliczniejszą grupą narodowościową. 110 polskich męczenników KZ Dachau wyniesiono na ołtarze.