This Day in History: 1945-04-27

Z terenu Warsztatów Kolejowych na Żbikowie ekshumowano 82 nieznanych powstańców warszawskich, 50 nierozpoznanych osób cywilnych, w tym 23 kobiety i 8 dzieci i przeniesiono na cmentarz pruszkowski do wspólnej mogiły.