This Day in History: 1945-02-04

W Jałcie w dniach 4 – 11 lutego odbyła się konferencja, w której obok Stalina, Roosevelta i Churchilla uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych, szefowie sztabów oraz liczni doradcy i eksperci reprezentujący trzy największe państwa koalicji antyhitlerowskiej. W czasie trwających ponad tydzień rozmów w Jałcie podjęto szereg ustaleń dotyczących strategicznego współdziałania w końcowej fazie II. wojny światowej oraz zasad ładu politycznego na świecie po jej zakończeniu.