This Day in History: 1945-01-17

Wojska sowieckie wraz z jednostkami Ludowego Wojska Polskiego zajęły Warszawę. Wśród nich byli żołnierze NKWD, którzy już dwa dni później rozpoczęli polowanie na Polaków.