This Day in History: 1945-01-16

Niemieccy saperzy podłożonymi bombami lotniczymi i trotylu wysadzili w powietrze instalacje elektrowni i ogołocone mury fabryki Mechaników. Choć straty określone były na 87%, pierwszy turbozespół udało się uruchomić już w grudniu 1945 r. W latach ’50 elektrownia została przekształcona w elektrociepłownię, jej zadaniem stało się dostarczanie ciepła w rejon Pruszkowa i Piastowa oraz pary technologicznej dla fabryk.