This Day in History: 1944-11-11

Z obozu Dulag 121 skierowano do obozu koncentracyjnego Auschwitz transporty 400 kobiet, 1784 mężczyzna i dzieci, do Buchenwaldu 2750 mężczyzn, do Ravensbruck 1213 kobiet.