This Day in History: 1944-11-06

Niemcy podstępnie zwabili krakowskich uczonych do Collegium Novum, po czym aresztowali Ich. Wywieźli do obozów koncentracyjnych 183 profesorów i wykładowców krakowskich uczelni. Sonderaktion Krakau była jedną z najdramatyczniejszych akcji przeciwko polskiej inteligencji.