This Day in History: 1944-10-14

Niemcy podpalili najcenniejsze zbiory Biblioteki Narodowej i innych bibliotek warszawskich, zgromadzonych w nowoczesnym magazynie dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik w W-wie.