This Day in History: 1944-09-10

Do obozu Dulag 121 wchodzi pruszkowiak, kapitan Kazimierz Wojtczak ps. „Mandaryna” skierowany przez gen. Tadeusza Chruściela ps. „Monter”, miał zbadać warunki w jakich przebywała w obozie ludność z warszawy.