This Day in History: 1944-08-31

Do obozu w Pruszkowie przybywa pierwszy transport ze Starówki. Przywieziono 3100 osób, które zostały natychmiast wywiezione do obozu koncentracyjnego w Stutthofie.