This Day in History: 1944-08-07

Do obozu Dulag 121 przybywa pierwsza grupa pędzonych pieszo starców, kobiet i dzieci w liczbie trzech tysięcy.