This Day in History: 1944-04-19

Wybuchło żydowskie powstanie w getcie warszawskim, które było  największym wśród założonych przez Niemców w okupowanej Polsce. W marcu 1941 r. liczba mieszkańców getta mogła liczyć ok. 460 tysięcy. Żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji getta. Organizacja ŻOB nawiązała kontakt z Komendą Główną AK.