This Day in History: 1944-02-28

Okrutna rzeź wsi Huta Pieniacka przez oddziały dywizji SS Galizien. Jedno z najkrwawszych wydarzeń konfliktu polsko-ukraińskiego 1943-1948.