This Day in History: 1944-01-15

27 Wołyńska Dywizja Piechoty rozpoczęła akcję „Burza” na Wołyniu. Akcja była pomyślana jako otwarta walka z Niemcami w momencie, gdy następował odwrót sił hitlerowskich. Wojsko Polskie podległe komendzie głównej AK w Warszawie zgłosiło gotowość współpracy militarnej z Sowietami w walce z niemieckim okupantem. To współdziałanie niestety często powodowało, że oddziały polskie topniały ilościowo. Akcja „Burza” objęła prawie całe tereny II. RP, ale nie osiągnęła zamierzonych celów.