This Day in History: 1944-01-13

Konspiracyjny „Biuletyn Informacyjny” AK po raz pierwszy w okupowanym kraju używa nazwy: Polskie Państwo Podziemne.