This Day in History: 1943-12-13

Aresztowano Stanisława Bąkiewicza, podporucznika AK „Dąb I”. został rozstrzelany z kilkunastoma innymi mieszkańcami z Pruszkowa w publicznej egzekucji przy ul. Towarowej w Warszawie. Dziś w tym miejscu jest Dworzec Ochota.