This Day in History: 1943-05-24

Upadło Żydowsskie Powstanie Warszawskie które w dniu 19.04.1943 zostało podjęte przez kilkuset bojowników pod kierownictwem Żydowskiej Organizacji Zbrojnej. Przed wybuchem Powstania w Getcie polska organizacja podziemna AK dostarczyła ŻOB pewną ilość broni strzeleckiej, granatów i materiałów wybuchowych. Wydzielone jednostki AK podjęły również próby wsparcia z zewnątrz bojowników żydowskich próbując wysadzić w kilku miejscach mur getta oraz atakując posterunki niemieckie.