This Day in History: 1943-05-20

Został aresztowany Edmund Jasiński – Pruszkowianin, żołnierz AK. Rozstrzelany 29 maja na terenie więzienia gestapo na Pawiaku. Jego blaszana tabliczka z imieniem i nazwiskiem znajduje się wśród tabliczek przybitych do pnia uschniętego drzewa przed więzieniem.