This Day in History: 1943-05-19

W dniach 19/20.05.1943 – W Celestynowie Szare Szeregi przeprowadziły udaną akcję odbicia więźniów z transportu do Auschwitz. W akcji wziął udział oddział dyspozycyjny Kedywu Komendy Głównej AK „Motor 30”, a dowodził nią kapitan Mieczysław Kurkowski ps. „Mietek”, jego zastępcą był podchorąży Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”. Uwolniono 49 więźniów.