This Day in History: 1943-05-18

Żandarmeria niemiecka i formacje ukraińskie spacyfikowały wieś Szarajówka koło Biłgoraja celem uzyskania informacji o położeniu siedziby partyzantów polskich. Po przesłuchaniu, spłonęło w swoich domach żywcem 58 osób.