This Day in History: 1943-04-19

Kilkuset bojowników pod kierownictwem ŻOB (Żydowska Organizacja Zbrojna) podjęło nierówną walkę. Wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Bojownicy żydowscy wiedzieli, że są bez szans. Chcieli po prostu godnie umrzeć. Przed wybuchem Powstania w Getcie polska organizacja podziemna AK dostarczyła ŻOB pewną ilość broni strzeleckiej, granatów i materiałów wybuchowych. Wydzielone jednostki AK podjęły również próby wsparcia z zewnątrz bojowników żydowskich próbując wysadzić w kilku miejscach mur getta oraz atakując posterunki niemieckie. Powstanie w Getcie Warszawskim trwało do 24 maja 1943.