This Day in History: 1943-01-18

Kapitan Jan Piwnik ps. Ponury, w ramach specjalnej dywersyjnej organizacji AK „Wachlarz”, dokonał śmiałego ataku na więzienie w Pińsku i odbił trzymanych tam żołnierzy AK.