This Day in History: 1942-12-11

Do stworzonego w Łodzi na rozkaz Heinricha Himmlera obozu koncentracyjnego „na Przemysłowej” przeznaczonego do więzienia i mordowania polskich dzieci, przyjechał pierwszy Ich transport. Dzieci były przymuszane do ciężkiej pracy. Warunki pobytu były tragiczne. Dziennie przebywało w lagrze średnio tysiąc więźniów w wieku od niemowlęctwa do 16 lat.