This Day in History: 1942-12-02

Powstaje w warszawskim getcie Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOR) – konspiracyjna formacja zbrojnego oporu Żydów.