This Day in History: 1942-12-01

Na wyodrębnionym terenie żydowskiego getta w Łodzi (Litzmannstadt Ghetto) utworzono obóz dla polskich dzieci i młodzieży. Więziono w nim ok. 12 tys. małych Polaków, spośród których końca wojny dożyło zaledwie ok. 900. Z powodu wycieńczenia i chorób większość z nich niedługo po wyzwoleniu zmarła. Obóz dzieci i młodzieży w Łodzi był jedynym na terenach polski tego typu ośrodkiem, który miał charakter koncentracyjny. Przetrzymywani w nich młodzi Polacy podlegali w nich takiemu samemu przymusowi pracy jak w obozach dla dorosłych i stosowano wobec nich tak samo dotkliwe kary. Obóz nazywany „Małym Oświęcimiem”.