This Day in History: 1941-05-21

W dniach 21/22.05.1941 – Władze sowieckie rozpoczęły czwartą masową (ostatnią – w przededniu wojny niemiecko – Sowieckiej) deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego z zagarniętych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Przewożono ich w wagonach towarowych z zakratowanymi oknami, po 50 osób. Podróż trwała nawet kilka tygodni. Warunki panujące w czasie transportu były przerażające, ludzie umierali z zimna, z głodu i wyczerpania.