This Day in History: 1940-04-12

W dniu 12/13.04.1940 – Radziecka policja polityczna NKWD rozpoczęła egzekucję oficerów polskich oraz więźniów cywilnych w Katyniu i innych miejscach –  co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR. W tym samym czasie ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR. Wg danych NKWD zesłano wówczas łącznie ok. 61 tys. Polaków, głównie do Kazachstanu. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Zbrodnia ta, wg pionu śledczego IPN, uznawana jest za ludobójstwo, zbrodnię przeciw ludzkości i zbrodnię wojenną.