This Day in History: 1940-04-04

Został aresztowany Ryszard Jędrzejewski, zajmował się kolportażem narodowej prasy. Zmarł w Mauthausen-Gusen. Niemcy odesłali jego prochy w metalowej urnie. Mieszkał na ul. Stalowej 16 z rodzicami i braćmi – Zdzisław, Jerzy i Tadeusz. Po ślubie z Marią Kowalską zamieszkał na Żbikowie na ul. 3-Maja 34 gdzie został aresztowany przez Gestapo.