This Day in History: 1940-04-04

We wsi Firlej w pobliżu Radomia rozstrzelano 141 mężczyzn. W czasie okupacji hitlerowskiej zamordowano tutaj ponad 6 tys. osób (niektóre źródła mówią o 12-14 tys. osób). Mężczyźni zostali aresztowani w ramach pacyfikacji wsi, które wspierały oddział majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.