This Day in History: 1940-03-22

W lesie nieopodal obozu koncentracyjnego KL Stutthof rozstrzelano 67 Polaków, czołowych przedstawicieli Polonii Gdańskiej oraz Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, m.in.: polskich urzędników, działaczy plebiscytowych, księży, polskiego przedstawiciela do Senatu Wolnego Miasta Gdańska, nauczycieli i kupców. Razem (po egzekucji w styczniu) 89 osób.