This Day in History: 1940-02-06

Naczelny architekt Warszawy inż. Friedrich Pabst przedstawił projekt przebudowy stolicy, która miała być dziesięciokrotnie zmniejszona, pozbawiona zabytków i sprowadzona do rangi prowincjonalnego miasta.