This Day in History: 1939-10-27

Gestapo aresztowało Stefana Starzyńskiego. Po aresztowaniu Stefan Starzyński został zamordowany pomiędzy 21 a 23 grudnia 1939 w Warszawie lub jej okolicach. Przybliżoną datę śmierci Starzyńskiego ustalono dopiero w wyniku śledztwa IPN w 2014 r. Wcześniej wskazywano jako datę jego śmierci rok 1944.