This Day in History: 1939-09-02

Kilkanaście godzin po ataku III. Rzeszy niemieckiej na Polskę do obozu zagłady Stutthof w Sztutowie przywieziono pierwszych ok. 150 więźniów. Miało to być miejsce zagłady polskich elit i unicestwienia polskości na Pomorzu.