This Day in History: 1939-05-05

Minister spraw zagranicznych RP Józef Beck wygłosił w sejmie przemówienie, w którym odrzucił żądania Niemiec dotyczące włączenia Gdańska do III. Rzeszy. Padły wówczas znamienne słowa: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”.