This Day in History: 1938-01-15

Miało miejsce wodowanie łodzi podwodnej „Orzeł”, która całkowicie została ufundowana ze składek członkowskich Ligi Morskiej i Kolonialnej, z wielkiej ofiarności społeczeństwa i oddziałów wojsk. Fakt ten aczkolwiek dla życia Pruszkowa przeszedł niespostrzeżenie, jest jednak oznaką, iż naród we wspólnym wysiłku, chociażby z groszowych datków dokonać może czynów bardzo doniosłych; może przejąć dumą tych wszystkich Pruszkowian, którzy przyczynili się do stworzenia tego dzieła.