This Day in History: 1935-09-15

Reichstag przyjął ustawy dyskryminujące obywateli III Rzeszy żydowskiego pochodzenia. Ustawy norymberskie były krokiem do eliminacji Żydów ze społeczeństwa niemieckiego, a także początkiem ich tragedii, zakończonej Holokaustem.