This Day in History: 1935-05-12

W Belwederze zmarł Marszałek Józef Piłsudski – polski działacz socjalistyczny (współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej) i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918-1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918r., został pierwszym marszałkiem Polski 19 marca 1920 roku, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twórca tak zwanych rządów sanacyjnych w Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 roku po przewrocie majowym. Został pochowany w krypcie św. Leonarda na Wawelu.