This Day in History: 1931-07-13

Tego dnia został zatwierdzony Statut Tow. Akcyjnego Fabryk Ołówków St. Majewski w Pruszkowie i ogłoszony w Monitorze Polskim nr 177 z dnia 4 sierpnia 1931 roku. Stanisław Majewski nadal pełni funkcję dyrektora naczelnego i prezesa rady nadzorczej.